Welkom op onze website!

N.b In 2017 gaat Stichting Viviani de schoolwebsite voor al hun scholen vernieuwen. 
Wanneer hier meer over bekend is, wordt dit vermeld op onze website!

 

 


                                             welkom op onze school...!


Fijn dat u een kijkje komt nemen op de website van chr. basisschool 'de Triangel' in Emmer-Compascuum. Het schooljaar is al een eindje gevorderd. We werken in volle vertrouwen verder, binnen en buiten de vertrouwde klassenmuren. Dit werk van alle dag is niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld. Via deze website proberen we u op de hoogte te houden van wat er leeft in onze school.

Toch zijn er nog andere manieren om op de hoogte te blijven: een gesprek met de leerkracht(en) van uw kind(eren), bezoeken van informatieavonden,  ouderavonden, etc.

Alle groepen hebben een eigen pagina op deze site waarop leerkrachten en leerlingen verslag doen van activiteiten van hun groep. Ook huiswerk voor de desbetreffende groep kunt u daar vinden. Bezoekt u als ouder/verzorger of belangstellende onze site, dan heeft u misschien iets aan de nieuwsbrieven, Schoolkalender of Schoolgids.
 

Mocht u na het lezen van deze site nog vragen,aanvullingen of tips hebben,  dan horen wij dit graag!
u kunt ons ook altijd een berichtje sturen via het contactformulier.